Styrelsen

Vi är föreningsstyrelsen fram till årsmötet 2017

Ordförande Morgan Larsson,  0728- 01 07 14
Vice ordförande Marita Sköld
Sekreterare Anita Kamperin
Kassör Lennart Wargås
Ledamot Anders Sköld
Ledamot Kim Alfredsson
Ledamot Bengt Rydholm
Ledamot May-Britt Rydholm
Ledamot Claus Mac Donald
Ledamot Stig Engman
Vaktmästare Roland Ferm  tel. 07273- 106 15

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00